Prepress

 

ICC-profilerTabloidtryck
Profil för tabloidtryck, (4 februari 09)

Mallar för tabloidtryck
Hämta gärna hem och använd våra mallar för tabloidtryck.
Mall för tabloidtryck (4 februari 09)

Uppdatering av profiler & mallar
Är du osäker på om du har den senaste profilen eller mallen?
Profilerna och mallarna är skapade/ändrade enligt det datum som finns efter profilen.